Menu
Sluiten

Trainingen: met je team

Wil je met je team inspiratie opdoen en blijven leren op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs? KEK heeft de volgende teamtrainingen in huis. Ga in gesprek met de cultuurverbinder over de mogelijkheden! Je vindt de cultuurverbinder in jouw regio onderaan deze pagina.

KEK Starttraining
Cultuureducatie met hoofd, hart en handen

Creativiteit is knutselen toch? En dat kan iedereen! Of… houdt cultuuronderwijs meer in? Werken vanuit het creatief proces in het onderwijs levert mooi onderwijs op met ruimte voor onderzoekend leren en aandacht voor het proces. De KEK-werkwijze geeft je vier stappen om met hoofd, hart en handen te komen tot verdiepter (kunst- en cultuur)onderwijs, dat onderdeel is van een langere leerlijn en vakoverstijgend is. Wist je dat kinderen op die manier bijvoorbeeld ook een rijkere woordenschat opbouwen?


KEK Training: Ontwikkel je visie op cultuuronderwijs
Cultuuronderwijs stevig verankerd in het schoolbeleidsplan

Goed cultuuronderwijs helpt leerlingen bij het geven van vorm en betekenis aan wie ze zijn en kunnen zijn in de wereld, in hun wereld. Daarvoor heb je een visie op cultuuronderwijs nodig, en ook een visie op onderwijs als geheel, passend bij de school en bij omgeving.


KEK Training: Procesgericht werken
“Als alle kinderen dezelfde kip moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt.” (Marcel van Herpen)

Door je niet te richten op het eindresultaat maar op het proces geef je leerlingen de ruimte voor andere opties, om autonoom te denken, om buiten het kader te gaan en om eigen keuzes te maken: de manier waarop een kunstenaar of wetenschapper ook denkt. Het doorlopen van een proces is geen doel op zich. Het geeft betekenis aan de leerstof, betrokkenheid en eigenaarschap van leren. En het biedt een kader waarin ieders talenten op natuurlijke wijze zichtbaar worden.


KEK Training: Reflecteren in een creatief proces
Reflecteren kun je leren

Door met kinderen te reflecteren op dat wat ze maken en meemaken in cultuuronderwijs worden ze uitgedaagd na te denken over de (grotere) betekenis. Een KEK-onderzoeksgroep verkende samen met leerkrachten het reflecteren en ontwikkelde een rapportage, een animatiefilm, voorbeelden van reflectievragen op vier niveaus en een opzet voor een training. Die training kun je nu met je team bij KEK volgen.


KEK Training: Werken met een cultuurmenu
Het komt er niet bij, het is er al

Hoe kun je als leerkracht meer halen uit een cultuurmenu of cultureel aanbod, zodat het niet voelt als extra activiteit, maar als volwaardige les? Wat kinderen meemaken tijdens een culturele activiteit kun je namelijk vaak vakoverstijgend en verdiepend verbinden met het eigen curriculum. En dan ontzorgt en verlicht het!


KEK Training: Werken met het Spiekbriefje
Door omdenken en slimme verbindingen naar betekenisvol omgevings- en maakonderwijs

Met het spiekbriefje kun je ieder themaproject slimmer en spannender inrichten. Met het briefje op tafel onderzoek je welke onverwachte verbindingen er te leggen zijn in betekenisvol omgevings- en maakonderwijs. Je eigen ervaringen en interesses en die van je leerlingen, de verbinding met de omgeving en het grotere geheel en de impact op vroeger, nu en toekomst zijn de basis!


KEK Training: Kennismaken met talent
Oriëntatie op de opleiding Talentgedreven werken

Veel scholen hebben talentontwikkeling opgenomen in hun schoolplan. Maar wat is talent eigenlijk? En hoe kun je dat leren zien bij kinderen? In deze teamtraining laten we je kennismaken met de visie op talent van Luk de Wulf en Els Pronk. Misschien smaakt dit wel naar meer… KEK geeft ook de cursus Talentgedreven werken.

Talentgedreven werken geeft leerkrachten de ruimte voor de kunstenaarsmindset. De kunstenaarsmindset is een open houding die ons helpt de wereld onbevangen, speels, onderzoekend en scheppend tegemoet te treden. Het is de moed om oude zekerheden los te laten en de wereld met een open blik tegemoet te treden. Hiervoor heb je veerkracht en energie nodig. We bouwen aan veerkracht als we ons blij en gelukkig voelen. Als je doet wat je blij maakt ben je bezig met je talenten.


Contactpersonen
Daniëlle van PeerCultuurverbinder regio Súdwest-Fryslân, contactpersoon (v)so
Eva EggensCultuurverbinder regio Heerenveen
Inger van TilCultuurverbinder regio Noardeast-Fryslân
Wessel SpijkermanCultuurverbinder regio's Dantumadeel, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Opsterland
Heleen van der PeetCultuurverbinder Stellingwerven, Filmhub Noord