Menu
Sluiten

Proeftuin Meertaligheid

‘Taal is je identiteit. Taal is wie jij bent, in jouw omgeving. Dus altijd met de mensen om je heen. Micro in het gezin, meso met je omgeving en macro als wereldburger. Als je ervan uitgaat dat taal je expressiemiddel is, is dan niet iedereen meertalig? Naast je moedertaal spreek je immers non-verbaal, digi-taal, familietaal, misschien een kunsttaal zoals gi-taal. Of gebarentaal, braille, lichaamstaal, maar ook dans, muziek en straattaal. Laten we met taal spelen zodat taalplezier de regel wordt. Verwondering viert hoogtij!’

In de Proeftuin Meertaligheid doen Afûk, Cedin, het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHLStenden en Keunstwurk ontwerpgericht onderzoek naar de koppeling tussen taal en kunst in het basisonderwijs.

Aanleiding is het provinciale project Lân fan taal, dat in 2018 een nieuwe impuls heeft gegeven voor het Fries in al zijn (cultuur)uitingen (uit bestuursakkoord 2019-2023). Daarnaast hebben de provincie en het rijk in Taalplan Frysk 2030 de ambitie uitgesproken dat het Fries in 2030 vanzelfsprekend onderdeel van het curriculum is en als omgangs- en instructietaal gebruikt wordt.

Doel is een serie programma’s op scholen te ontwikkelen die belangrijke inzichten en goed materiaal opleveren waarmee we vanuit kunst, cultuur en erfgoed betekenisvol, geïntegreerd bijdragen aan de (Friese) taalontwikkeling op de scholen.

18 scholen, waarvan 12 uit het Primair Onderwijs en 6 uit het Voortgezet Onderwijs, gaan aan de slag met de programma’s Verhaallijn, Volksverhalen en Filosoferen.

Na deelname aan dit project:

Contactpersoon
Jan Sietse HaarsmaCoördinator Cultuureducatie
Werkdagen:ma., di., do.
Telefoon:058 234 34 99