Menu
Sluiten

Keunstryk (Taalplan Frysk)

Yn in Keunstryk dêr’t taal en kultuer byinoar komme, ûntstiet ûnderwiis mei betsjutting, komt (ûnferwachte) talint yn bloei en fiele leararen en learlingen romte en frijheid om te learen, filosofearjen, fantasearjen, eksperimintearjen, meitsjen en boartsjen.

Keunstryk brengt aansprekend (meertalig) taalonderwijs en goede cultuureducatie op een inspirerende wijze samen. Scholen die voor Keunstryk kiezen, kiezen voor een open proces, waarin samen leren, ontdekken en maken centraal staat. De vraag waaraan de school wil werken staat vast. De uitkomst niet. Een Keunstryk is altijd verbonden met de leefomgeving van de leerlingen en ontstaat in co-creatie van school, leraren, kunstenaar en taaldeskundige. Keunstryk is er voor primair en voortgezet onderwijs.

Ontwerp
Een Keunstryk begint altijd met het samen opstellen van een ontwerp. Daarvoor is een handig ontwerpformulier gemaakt dat alle stappen behandelt. Er zijn drie basisontwerpen: creatief schrijven, filosoferen en volksverhalen. Maar scholen kunnen ook met het begeleidingsteam een heel eigen ontwerp opstellen.

‘Dit is betekenisvol onderwijs. De leerlingen waren betrokken en open over
hun verhalen van het hart. Er ontstond veel respect en waardering voor elkaar’

Vier fasen
Het werken aan een Keunstryk bestaat in grote lijnen uit vier fasen, die in elkaar overlopen:

Proeftún Filosofearjen
Proeftún Kreatyf skriuwen
Meer weten? Bekijk de flyer!

Over Keunstryk
Keunstryk is ontstaan in de Proeftuin Meertaligheid, waar Afûk, Cedin, het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHLStenden en Keunstwurk ontwerpgericht onderzoek deden naar de koppeling tussen taal en kunst op 12 scholen voor basisonderwijs en 6 scholen voor voortgezet onderwijs. Aanleiding is het Taalplan Frysk 2030, waarin de provincie en het rijk de ambitie hebben uitgesproken dat het Fries in 2030 vanzelfsprekend onderdeel van het curriculum is en als omgangs- en instructietaal gebruikt wordt.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met:

Anja Morsink
beeldend docent / onderzoeker Academie Primair Onderwijs en Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid bij NHL Stenden Hogeschool
Anja.morsink@nhlstenden.com
06 283 037 01
(maandag t/m donderdag)

en sjoch op inspirerendmeertaligonderwijs.nl en taalplan.frl

 

Keunstryk is ûntwikkele foar Taalplan Frysk 2030 en wurdt mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân.
Alle moannen komt der in nijsbrief fan Taalplan Frysk 2030 út. Wolst ‘m ek ûntfange? Stjoer in e-mail nei taalplanfrysk@fryslan.frl