Menu
Sluiten

Over ons

Door samen naar antwoorden te zoeken maakt kunst- en cultuuronderwijs ruimte om anders naar de wereld te kijken en je er betekenisvol mee te verbinden. Het geeft kinderen een sterk verhaal over zichzelf, meerdere talen en manieren om zich te uiten, en ruimte om zich te ontwikkelen tot weerbare, veerkrachtige, creatief denkende volwassenen.

KEK (KultuerEdukaasje mei Kwaliteit) is het platform van Keunstwurk voor cultuureducatie in het basisonderwijs in Fryslân, onderdeel van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Samen met de regionale kunstencentra vernieuwt en verdiept KEK cultuureducatie en maakt het cultuureducatie een wezenlijk deel van het onderwijsprogramma. Niet door voorstellingen aan te bieden of in de klas te komen, maar door leerkrachten en vakdocenten te inspireren en te trainen. Zo kunnen zij de kinderen begeleiden bij het geven van betekenis aan wat ze maken en meemaken. Altijd procesgericht, onderzoekend, creatief denkend en vanuit ieders talent.

Klik hier om ons KEK3-projectplan te lezen