Menu
Sluiten

Over Kultuerfilter

Kultuerfilter is de website voor cultuureducatie in en over Friesland. De website richt zich op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor hen wordt informatie over het onderwijs in kunst, media en erfgoed bijeengebracht.

Ontstaan en ontwikkeling
De website is opgestart in 2009 als project en werd gesubsidieerd tot 2012. Dit was een initiatief van een aantal grote culturele partijen in Friesland, provinciebreed. Per 1 januari 2013 is Keunstwurk als beheerder verder gegaan met de site met als doel meer vraaggestuurd te kunnen functioneren. De inhoud van Kultuerfilter wordt in samenwerking met een groot aantal culturele partijen bepaald.

Doelstellingen
Passie, inspiratie, kwaliteit en overzicht. Het hoofddoel van Kultuerfilter is inspireren tot kwalitatief goed onderwijs en andere educatieve activiteiten in en over kunst, media en erfgoed in Friesland.

Eén van de belangrijke pijlers van Kultuerfilter is het bieden van een overzicht van de actuele ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van cultuureducatie in en over Friesland. Op de nieuwspagina worden regelmatig berichten geplaatst vanuit de theorie, het beleid en de praktijk die interessant zijn voor Friesland. Eén keer per maand wordt de algemene nieuwsbrief verstuurd aan alle geïnteresseerden.

Tot slot speelt Kultuerfilter een centrale rol bij KEK2, Kultueredukaasje mei kwaliteit. Dit is de naam voor de Friese plannen van de landelijke regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. De regeling wordt ondersteund door de Provincie Fryslân en uitgevoerd door de betrokken culturele partijen. In de voorafgaande periode KEK 2013-2016 waren de inspanningen vooral gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en het vergroten en versterken van culturele activiteiten in de klas. In de nieuwe periode KEK krijgen basisscholen alle kans om hun eigenaarschap van cultuuronderwijs naar eigen inzicht te ontwikkelen. Daarbij speelt de deskundigheid van leerkrachten en afspraken binnen het schoolteam een belangrijke rol.

Zoals Einstein al wijs de woorden sprak:

‘Met logica kom je van A naar B en met verbeelding kom je overal’.

Kultuerfilter wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Provinsje Fryslân.