Menu
Sluiten

Het Onderwijscafé

Het Onderwijscafé bestaat uit drie verdiepende werksessies voor docenten uit het PO, VO, MBO en HBO. Met vakgenoten en inspirerende gasten ga je de diepte in!

Je kunt je niet meer opgeven voor het Onderwijscafé.

Samen onderzoeken we hoe we met kunst en cultuur een bijdrage kunnen leveren aan actuele thema’s in het onderwijs. De rol van de docent en wat deze nodig heeft om goed te functioneren in het huidige onderwijssysteem krijgt daarbij veel aandacht.

We gaan het hebben over o.a. veerkracht, eigenaarschap, talentgedreven werken en de Sustainable Development Goals.
Deze onderwerpen verbinden we aan onze kernbegrippen Ik, Wij, de Wereld.

wo 18 januari: IK met Luk Dewulf
Met Luk Dewulf gaan we het hebben over veerkracht, burn-out en een goede flow in je werk. Hoe kun je jezelf blijven in een onderwijssysteem dat zich meer en meer is gaan richten op beheersbaarheid, meetbaarheid en gemiddelden. Hoe blijf je authentiek? En hoe zorg je dat je vaardigheden en je uitdaging in balans zijn (flow).

>> Klik hier voor een tekening van de avond, gemaakt door Krebh.

wo 22 mrt: WIJ met Bart van Rosmalen
Over je kwetsbaar durven opstellen. Over daar waar je soms (vooraf) geen antwoorden hebt en in de interactie het onderwijs laat ontstaan. Over zien en gezien worden. De leraar als kunstenaar.
In de kwetsbare ruimte tussen jou en de leerling ontstaat betekenis en daar zit ook je pedagogische opgave. Hoe kunnen kunst en cultuur je hierbij helpen? Bart van Rosmalen (Lector Kunst en Professionalisering) en Anouk Saleming zijn verbonden aan Musework en werken vanuit het muzische perspectief, waarbij ruimte wordt gemaakt voor het scheppende en creatieve in de mens.

> Lees meer over de ervaringen van de deelnemende docenten, o.a. Nants Schilstra en Willem Oostra.
> Klik hier voor de tekening van de avond, gemaakt door Krebh.

wo 17 mei: WERELD met Sjoerd Bootsma
De laatste werksessie gaat over duurzaamheid en toekomst. Met Sjoerd Bootsma (artistiek leider cultureel programma Arcadia) gaan we filosoferen over Arcadia 2025. En we gaan nadenken over hoe je kunt werken aan actuele vraagstukken in je klas. Hoe maak je grote thema’s kleiner? Met de Verdwaalatlas in de hand vol inspiratie en DIY-tips richten we ons op de toekomst!

Tijd: Elk Onderwijscafé start om 18.00 uur met eten en eindigt om 20.30 uur.
Locatie: De Laape, Midsbuorren 42, 9003 LB Warten

Als deelnemer doe je drie keer mee. Zo vormen we een vaste groep om kennis uit te wisselen en te verdiepen. Na de drie sessies vatten we de bevindingen en inzichten samen in enkele aanbevelingen voor vakgenoten.

Je kunt je niet meer opgeven voor het Onderwijscafé.

 

 

Contactpersonen
Jildou TjoelkerCreatief producent
Froukje GeertsAdviseur kennis en talentontwikkeling