Menu
Sluiten

Kies cultuureducatie met de NPO-gelden! Wij helpen je met je plan!

Onlangs werd de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs bekend gemaakt. Daarop staat een keuzemenu met interventies waaruit je kan kiezen om de opgelopen achterstanden de komende twee jaar weg te werken. Binnen hele korte tijd moeten jullie hiervoor een plan maken. Om de druk enigszins te verlichten biedt KEK van Keunstwurk culturele interventies in het PO en SO in Friesland aan.

Welke culturele interventies kan je in Friesland nu eigenlijk zo in je plan schrijven?  

Als wij naar de menukaart kijken wordt er bij de bewezen interventies genoemd dat je op het gebied van taaleducatie met theatereducatie aan woordenschat en schrijfvaardigheid kan werken. Gelukkig zien wij (= scholen, koepels, kunstencentra en KEK) dat zelf breder. Zeker met de projecten die wij de afgelopen jaren samen uitgevoerd hebben in KEK2. Wij zijn, samen, dus al ervaringsdeskundig op dit vlak.  

Daarin hebben we geleerd dat cultuureducatie, en zeker waar dit als middel ingezet wordt en niet als doel, extreem kan bijdragen aan de metacognitie van de kinderen, en vaak ook wel aan die van onszelf.  En dan met name op het leren leren, en de motivatie voor het leren. En daarmee het vergroten van ons cultureel- en taalbewustzijn.  

Daarnaast is kunst en cultuur de motor in veel interventies die zich richten op het vergroten van het welbevinden van kinderen en jongeren. Die interventies richten zicht op: sociaal-emotionele vaardigheden, veerkracht (leerlingen en leerkrachten), mindfulness/meditatie. Maar ook op training van leerkrachten in eigen competenties. 

Hieronder onze eigen KEK-menukaarten met een aantal voorbeelden om een beeld te geven. Met daarbij de opmerking dat dit bouwstenen kunnen zijn in een langere lijn. 

Inhoudelijke & zakelijke afstemming 

Ga in gesprek met de cultuurverbinder in jouw regio (in samenwerking met het kunstencentrum) over interventies die het beste passen bij jouw school/koepel. 

 

NB Onze interventies zijn aannemelijk effectief. Wij maken gebruik van wetenschappelijke literatuur en onderzoeksresultaten. Daarmee zijn de interventies evidence-informed. Ze zijn onder andere gebaseerd op onderzoek en literatuur van Van Heusden (cultuur in de spiegel) Dewulf/Pronk (talentgedreven werken), Nicolai (levend leren), Csiksentmihalyi (flow). 

Lees meer over de NPO-gelden op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Contactpersonen
Daniëlle van PeerCultuurverbinder regio Súdwest-Fryslân
Eva EggensCultuurverbinder regio's De Fryske Marren en Heerenveen
Froukje GeertsCultuurverbinder regio's Waadhoeke, Harlingen en Smallingerland
Wessel SpijkermanCultuurverbinder regio's Dantumadeel, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Opsterland
Inger van TilCultuurverbinder regio Noardeast-Fryslân