Menu
Sluiten

Training voor kunst-vakdocenten: ieder kind leert op eigen manier

30 april 2022

Tekst: Doortje van der Molen
Foto: Denise Amber fotografie

“Als je een verlegen kind uit zijn schulp ziet komen, en ziet stralen, dan voel je echt de meerwaarde van kunstvakken binnen het onderwijs.” Dat vertelt Dineke van der Zee, directeur van de Greide in Jistrum en projectleider Talentontwikkeling van scholenkoepel Oarsprong in Tytsjerksteradiel. Op 20 april was de 3e inspiratiesessie voor kunst-vakdocenten via KEK van Keunstwurk.

Uit de muziekboxen klinkt het klassieke nummer Spiegel im Spiegel van componist Arvo Pärt. Op een groot digibord is een orkest te zien. In tweetallen staan de  deelnemers met de gezichten naar elkaar toe: kunst-vakdocenten en interne cultuur coördinatoren (icc’ers). Als een soort dans bewegen ze samen door het danslokaal in de Molkfabryk in Burgum.

De duo’s spiegelen elkaar. Reflecteren, in slow motion, op elkaars bewegingen. De ene deelnemer heeft een grote glimlach op het gezicht. De ander vindt het ongemakkelijk om iemand anders in de ogen te kijken, maar bij iedereen zorgt het voor verbinding en ontmoeting. En dát is nu precies het doel van de inspiratiemiddag van cultuurtrainer KEK (KultuerEdukaasje mei Kwaliteit) in Tytsjerksteradiel. In samenwerking met Oarsprong vinden de inspiratiemiddagen plaats.

Ontmoeting

KEK traint 20 kunst-vakdocenten van cultuurcentrum De Wâldsang en jeugdcultuurlab Het Achterland én ICC’ers van de 12 Oarsprong- basisscholen. Dat de creatieve docenten elkaar ontmoeten, is een enorme meerwaarde. Dineke van der Zee vertelt: “Het biedt verdieping en inspiratie.” Het is de tweede sessie dat de deelnemers elkaar ‘live’ zien. Eén sessie vond digitaal plaats in verband met corona.

Open vragen

Thema van de trainingsmiddag op 20 april is: reflectie. Heldere communicatie blijkt één van de pijlers tijdens het geven van een creatieve opdracht. “Hoe formuleer je een opdracht om het creatieve proces te stimuleren,” vertelt een introducerende video. Het blijkt belangrijk om als docent niet je mening te geven, maar open vragen te stellen.

Frisse blik

“De toekomst is gebaseerd op de oplossingen die we vandaag bedenken, en waar we morgen op doorbouwen,” vervolgt de video. “Tussentijdse reflectie zorgt voor nieuwe ideeën en oplossingen. Zo geef je een kind een frisse blik, inzichten in wat ze kunnen, en meer mogelijkheden om iets te bereiken.” Dat is nou precies wat Dineke van der Zee wil bereiken met de creatieve vakken binnen haar stichting én haar eigen basisschool.

Talentontwikkeling

Dineke vertelt: “Het is heel goed dat de kunst-vakdocenten in onze scholen komen, dat stimuleert enorm. Binnen een school heb je verschillende leerstijlen. Ieder kind leert op zijn eigen manier. Kunstvakken bieden kinderen succeservaringen die ze anders niet gehad hadden. Kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met taal, kunnen soms wel leren via een liedje.” De kunstvakken worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het gewone lesaanbod. “Creatieve vakken kunnen de reguliere lesstof enorm versterken; zoals het leren van taal bij toneellessen. Onbewust breiden de kinderen hun woordenschat uit.”

Prikkels

Het doel van het onderwijs op Oarsprong-scholen is dat de kinderen vaardig de maatschappij in gaan. Kinderen worden met de creatieve vakken breder voorbereid op de toekomst; op een andere manier dan alleen met de kennisvakken. “Ze ontwikkelen nieuwe talenten. Kinderen hebben bovendien tegenwoordig te maken met veel prikkels, zeker na corona. Creatieve vakken helpen daar enorm bij om die prikkels te reguleren. Het steunt hun sociaal-emotionele ontwikkeling; het raakt aan alles.”

Op 25 mei is de laatste inspiratiemeeting van KEK voor kunst-vakdocenten van dit schooljaar.

Festival

Maandag 4 tot en met donderdag 8 juli kunnen de leerlingen van de 12 Oarsprong-scholen het eindresultaat van de inspiratiesessies bewonderen tijdens een festival in Burgum. Op vrijdag zijn de volwassenen van de organisatie aan de beurt.

Vervolg

Het project wordt volgend schooljaar vervolgd, om het onderwijs nog verder te versterken.