Menu
Sluiten

Proeftuin Filmeducatie van start

5 november 2020

De scholen die mee gaan doen aan de proeftuin filmeducatie in Friesland zijn bekend! Dinsdag 3 november was de eerste bijeenkomst van deze proeftuin, een samenwerking tussen vier scholen (OBS De Cingel Menaam, Piter Jelles !Impulse Kollum, IKC Prins Constantijnschool Leeuwarden en CSG Comenius Mariënberg Leeuwarden), instellingen Kunst & Cultuur, Kunstkade, Film in Friesland, Internationaal Filmfestival Assen, Forum Groningen en Keunstwurk (Filmhub Noord) en aanbieders van filmeducatie (verenigd in New Nordic Wave).

Keunstwurk begeleidt twee van de scholen die mee doen aan de proeftuin Friesland: OBS De Cingel in Menaam en Piter Jelles !mpulse in Kollum.

De proeftuin is een gelijkwaardige en onderzoekende samenwerking waarin al doende wordt ontdekt wat er nodig en gewenst is voor verankerde filmeducatie in het onderwijs. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de deelnemende scholen elkaar en de samenwerkende partners leren kennen. In de proeftuin is de vraag van de school over filmeducatie leidend, de volgende stap is dan ook dat we samen met aanbieders van filmeducatie gaan kijken welke vraag er bij de scholen ligt.

Lees hier meer over de Filmhub Noord.