Menu
Sluiten

Meld je aan: 1 april symposium Méér Met Mijn Muziek

6 februari 2020

In het licht van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen en beter te beheersen, waaronder het aflassen van bijeenkomsten met meer dan 100 personen, hebben wij besloten om het Symposium Méér Met Mijn Muziek dat gepland stond op 1 april te verplaatsen. Hoewel de maatregelen vooralsnog tot en met 31 maart gelden willen we geen onnodig risico nemen.

We overleggen over een nieuwe datum en zullen je hier zo snel mogelijk over informeren.

Op woensdag 1 april 2020 organiseren Meer Muziek in de klas Fryslân (i.s.m KEK, (Kultueredukaasje mei Kwaliteit)) en NHL Stenden Hogescholen het symposium Méér Met Mijn Muziek. We blikken terug op resultaten die behaald zijn in de periode na de ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân (20 september 2018, Drachten).

Het programma is opgebouwd rondom de vraag hoe muziekonderwijs kan aansluiten bij en gebruikmaken van de wijze waarop muziek een rol speelt in het alledaagse leven van (jonge) kinderen. Alleen méér muziek op de scholen is niet genoeg – echt zinvol wordt het pas wanneer het door de leerlingen als zodanig wordt ervaren.

Dus staan we stil bij de vraag wat dan precies mijn muziek is: kun je dat zeggen voor een bepaalde leeftijdsgroep? Welke verschillen doen zich daarbij voor? Door deze kwesties als open vragen te benaderen hopen wij leerkrachten op een spoor te zetten.

Het symposium valt middenin de periode waarin in Friesland hard gewerkt wordt om de afspraken uit het convenant te realiseren. Ook NHL Stenden Hogeschool draagt haar steentje bij door toekomstige leerkrachten beter toegerust de praktijk in te laten gaan: er zijn vele projecten op de pabo die hieraan bijdragen. Dit symposium is dan ook nadrukkelijk bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs en zij die daarvoor opgeleid worden.

Lees hier meer over het symposium en meld je aan!