Menu
Sluiten

Regiomeimakker Thijs Oud in het Friesch Dagblad

26 oktober 2020

Kunst&COO, de netwerkorganisatie voor kunst- en cultuureducatie in Ooststellingwerf, bestaat tien jaar. Eén van onze regiomeimakkers, Thijs Oud, leidt Kunst&COO. Het Friesch Dagblad interviewde Thijs. Klik hier om het artikel te lezen.

 

KEK geeft in de hele provincie Fryslân overkoepelend cultuureducatie-advies, inspiratie en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten, van PO tot HBO. Het team cultuureducatie van Keunstwurk werkt daarvoor samen met de regionale kunstencentra. KEK (Kultuuredukaasje Mei Kwaliteit) is de Friese uitvoering van de landelijke regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit.