Menu
Sluiten

Kunst en cultuur in de praktijk op ROC Friese Poort

15 november 2021

Het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst schreef een artikel over het practoraat brede vorming en practor Koen Vos van ROC Friese Poort. ROC Friese Poort en Keunstwurk verkennen de mogelijkheden om samen te werken aan cultuureducatie op het MBO. 

Alle 15.000 studenten in aanraking te laten komen met cultuureducatie, dat is het streven van ROC Friese Poort. De school heeft een heldere visie en missie waarin brede vorming is gekoppeld aan kunst en cultuur. Om deze ambitie vanuit de organisatie handen en voeten te geven, is in 2018 het practoraat brede vorming ingericht.

Het practoraat, van practor Koen Vos, baseert zich op het Agora-model van René Gude. Agora is Grieks voor plein en in de tijd van de oude Grieken vond je daar onder meer een sporthal, theater en tempel. Sport, kunst en levensfilosofie zijn belangrijke trainingssferen voor brede vorming. In die brede vorming werken studenten aan verschillende deugden. Denk hierbij aan empathie, solidariteit, rentmeesterschap, rechtvaardigheid, moed en verstandigheid. De trainingssferen en de deugden zijn op een aansprekende manier in het curriculum verweven.

Lees verder op de website van het LKCA