Menu
Sluiten

KBS De Reinbôge Burgum is uit de school geblazen

4 november 2020

Cultuurcentrum De Wâldsang organiseert al vele jaren het koperproject Uit de school geblazen in hun regio, de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Meestal in groep 6, maar op KBS De Reinbôge nu noodgedwongen door uitstel in groep 7. Op maandag 2 november sloten zij hun project af.

Docenten Theun van Leijen en Gerk Huisma van De Wâldsang zijn zes keer op school geweest voor lessen in groep 7. Kinderen maken kennis met blaasinstrumenten, het orkest, het samenspelen, diverse muziekstijlen, tonen produceren, noten lezen, harmonie – disharmonie en allerlei muzikale begrippen en dat op een speelse ongedwongen manier.

De hele klas doet enthousiast mee. En het is natuurlijk heel mooi wanneer er enkele kinderen kiezen voor een vervolgopleiding op een blaasinstrument, maar als je kiest voor piano is dat ook goed en ben je meer een sporter of wat dan ook, aan jou als kind de keus.

Er wordt in dit geval samengewerkt met de muziekvereniging uit Burgum, Legato. Leden van deze vereniging ondersteunen het project in allerlei opzichten. Zo leveren ze een deel van de instrumenten en wordt geassisteerd bij de uitvoering en bij de lessen van de docenten.

Normaal gesproken wordt het project afgesloten met een uitvoering voor ouders met alle kinderen van groep 6 van de scholen in Burgum, maar om begrijpelijke redenen kon dat nu niet.

Het koperproject is sinds al jaar en dag een standaard gegeven is in de regio van cultuurcentrum De Wâldsang. Hierin is de samenwerking tussen gemeente, cultuurcentrum, muziekverenigingen en scholen uniek en belangrijk. Iedereen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen op muzikaal gebied, en de gemeentes zien het belang hier ook van in. Zij zorgen door de subsidie voor een goede samenwerking tussen muziekvereniging en school, met professionals als uitvoerenden. Ook uit de subsidieregeling muzykimpuls komt een een bijdrage om dit soort projecten te bekostigen en meerdere jaren plaats te laten vinden.

Vanuit Keunstwurk werken Jan Wietse Fokkema en Thijs Oud als adviseurs muzykimpuls op scholen om dit soort projecten mogelijk te maken, in samenwerking met de regionale instelllingen en verenigingen. Ook bieden zij activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering van leerkrachten, zodat ook zij meer met muziek doen in de klas. Goed voor de algehele ontwikkeling van kinderen!

Adviseur muzykimpuls bij Keunstwurk, Jan Wietse Fokkema, maakte foto’s bij de afsluiting.