Menu
Sluiten

Gemeente Opsterland kiest voor talent

28 november 2021

De gemeente Opsterland gaat de komende twee jaar samen met de kinderopvang, het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gelijke kansen voor iedereen in de gemeente bevorderen. Dat staat in de agenda van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) die wethouder Libbe de Vries ondertekende samen met Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media).

Opsterland kiest voor talent

Gemeente Opsterland sluit zich aan bij Gelijke Kansen Alliantie

Wethouder Libbe de Vries: “Zodra bekend werd dat nieuwe gemeenten aan konden haken bij de Gelijke Kansen Alliantie zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van een agenda, omdat we het belangrijk vinden dat elk kind de beste startpositie krijgt in het onderwijs en het leven in brede zin. Ons gemeentelijk beleid is erop gericht dat iedereen mee kan doen. Het vergroten van kansengelijkheid draagt daar aan bij. Bovendien is bij de invulling van de agenda gekozen voor een positieve focus, het thema van de Opsterlandse agenda is dan ook talent. Het zijn niet de leerprestaties of eventuele achterstanden die centraal staan, maar de talenten die ieder kind heeft. Waar je wieg ook stond en wat je omstandigheden ook zijn, je hebt talent. De titel van onze Gelijke Kansen Alliantie Agenda is daarom ‘Opsterland kiest voor talent’ en het doel van de interventies is dat elk kind zijn talent kent.”

Talent herkennen en benutten

Weten waar je goed in bent is van grote waarde. Door te werken aan talentontwikkeling neemt de weerbaarheid en veerkracht van kinderen toe. Ze ervaren meer zelfvertrouwen, voelen zich veilig in de klas en behalen betere schoolresultaten. Talent moet wel gezien worden en heeft daarnaast aanmoediging, ondersteuning en ruimte nodig. Op de kinderopvang, binnen basisscholen en het voortgezet onderwijs wordt de komende twee jaar aan het herkennen en benutten van talent gewerkt. De samenwerking met scholen is sowieso sterk. Zo moet een aanvraag voor deelname aan de Gelijke Kansen Alliantie altijd ingediend worden door een schoolbestuur. Voor de gemeente Opsterland heeft Edwin de Weers van Stichting Comprix deze taak op zich genomen.

Samenwerking met professionals

Maar niet alleen op de opvang en op school is aandacht voor talent. Professionals die bij kinderen betrokken zijn en ouders krijgen ook de kans om deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden. Talentenexperts als Els Pronk, Daniëlle Kole en Luk Dewulf zullen een bijdrage leveren aan de Gelijke Kansen Alliantie Agenda van Opsterland, net als Stichting Keunstwurk. Verder maken ook de lokale sport-, kunst- en cultuurorganisaties deel uit van het programma. Cultuurcoach Froukje Hoekstra coördineert dit. Op deze manier ontstaat een integrale aanpak zodat alle kinderen mee kunnen doen en de positieve effecten ervaren van hun talent.