Menu
Sluiten

Dit was het Cultuureducatiefestival 2022!

23 september 2022

Wat was het een mooie middag! Het Cultuureducatiefestival op 22 september was een groot succes. De workshops waren volgeboekt en we hebben ruim 150 bezoekers kunnen inspireren met onze visie op betekenisvolle cultuureducatie.

Het festival werd geopend door Anne Graswinckel met een keynote over Ik, Wij, Wereld. IK gaat over wie je bent, je talent, je taal, je expressie. WIJ gaat over het samen doen, over empathie en compassie en WERELD gaat over hoe je je verbindt met de wereld en over duurzaamheid. Deze elementen zijn de ingrediënten voor betekenisvol cultuuronderwijs. Als je hier meer over wilt lezen, bestel dan De Verdwaalatlas.

Tijdens zes workshops hebben de bezoekers ervaren hoe cultuureducatie verbonden kan worden aan ‘Ik, Wij, Wereld’ en hoe de kunstenaarsmindset (anders kijken, durven voelen, helder denken en gewoon gaan maken) daarbij ingezet kan worden.

Enkele reacties:

‘Ik heb het kind in mij gereanimeerd!’

‘We hebben met z’n drieën in twintig minuten een nieuwe les bedacht.’

‘We gingen iets maken wat we door moesten geven. Voor sommige deelnemers was dat moeilijk, die willen verder met wat ze zelf gemaakt hadden. Hierdoor ontstond er een mooi gesprek over bezit en waarde en hergebruik.’

De workshops werden begeleid door Froukje Geerts, coördinator kennis en talentgedreven werken, en onze cultuurverbinders: Heleen van der Peet, Trieneke Verbeek, Daniëlle van Peer, Wessel Spijkerman, Inger van Til en Eva Eggens. Ze zijn ons belangrijkste contact met de scholen. Ze inspireren, begeleiden, adviseren en dagen de school uit om (meer) plezier, kwaliteit en vernieuwing te brengen in het cultuuronderwijs.

De cultuurverbinders zijn verdeeld over de regio’s in Friesland. Ze verbinden de (onderwijs)vraag van de school met kunst en cultuur en actuele, regionale thema’s. Dit doen ze samen met kunstencentra, kunstenaars en lokale culturele initiatieven. Wil je weten welke cultuurverbinder in jouw regio werkt? Klik dan hier.

En dat de festivalruimtes er zo mooi uitzagen is te danken aan ontwerpers Ykje Hibma en Durk Kramer.

In de workshop duurzaamheid van cultuurverbinders Wessel Spijkerman en Trieneke Verbeek werkten de deelnemers met kunstenaar Happy van der Heide. Centrale vraag: Verandert de wereld om je heen als je anders gaat denken? Met vilt onderzochten de deelnemers hoe ze zich verhouden tot zichzelf (IK), elkaar (WIJ) en de wereld.

De deelnemers startten met het vilten van een effen lapje (IK). Tot hun verbazing moesten ze dat daarna doorgeven, waarna een andere deelnemer een afbeelding op viltte (WIJ). Ook daarna wachtte hen weer een verrassing: het lapje waar ze zo trots op waren, mocht niet mee naar huis… Happy heeft ze verbonden tot een kunstwerk, dat symbool staat voor het doorgeven van de WERELD.

Was je er ook bij? Vul de enquête in!

Foto’s: Lucas Kemper

Contactpersonen
Anne GraswinckelAdviseur innovatie
Sarah DolstraCoördinator maakplaatsen
Telefoon:058 - 234 34 89