Menu
Sluiten

Cultuureducatiefestival uitverkocht

22 september 2022

Het Cultuureducatiefestival Friesland 2022 is uitverkocht.

Donderdag 22 september van 15:00 tot 19:00 uur organiseert de afdeling cultuureducatie van Keunstwurk het derde Cultuureducatiefestival Friesland. Na twee edities in de Stadskas in 2018 en 2019 is deze keer het Stationskwartier, waar Keunstwurk sinds de zomer van 2021 kantoor houdt, de locatie van het festival. 150 leerkrachten, docenten en kunstvakdocenten komen naar een lezing over het thema IK-WIJ-WERELD en gaan er daarna mee aan de slag.

Basisprincipe Keunstwurk cultuureducatie: IK-WIJ-WERELD 

De afdeling cultuureducatie van Keunstwurk werkt samen met de regionale kunstencentra aan het inspireren, trainen en coachen van leerkrachten, docenten en kunstvakdocenten, om ieder in Friesland opgroeiend kind de kans te geven zich te ontwikkelen tot een weerbare, veerkrachtige, creatief denkende volwassene.

Anne Graswinckel, adviseur innovatie bij Keunstwurk, of hoe ze het zelf liever noemt: educatiemaker, beschrijft in haar boek De Verdwaalatlas dat ze voor Arcadia maakte hóe leerkrachten die opgroeiende kinderen die kans dan kunnen geven. In het boek staat het toepassen van de kunstenaarsmindset die Merijn Twaalfhoven in zijn boek Het is aan ons introduceert centraal. Eerder schreef Anne de boeken De Kunst van het Verdwalen en Verdwalen in Verhalen. De drie boeken zijn een uitnodiging om vaste paden te verlaten en te leven en te werken vanuit je eigen nieuwsgierigheid en je hart, de ‘klik met je ik’ op de drie gebieden IK, WIJ en WERELD. Anne: ‘IK gaat over wie je bent, je talent, je taal, je expressie. WIJ gaat over het samen doen, over empathie en compassie en WERELD gaat over hoe je je verbindt met de wereld en over duurzaamheid. Deze elementen zijn onlosmakelijk verbonden en zijn de ingrediënten voor betekenisvol cultuuronderwijs.’ Anne geeft op het festival een lezing om de leerkrachten, docenten en kunstvakdocenten te vertellen over dit basisprincipe van de afdeling cultuureducatie. 

Cultuurverbinders geven workshops 

De afdeling cultuureducatie werkt sinds het najaar van 2021 met cultuurverbinders. Dit zijn Daniëlle van Peer (regio’s Súdwest-Fryslân), Heleen van der Peet (Stellingwerven), Eva Eggens (De Fryske Marren en Heerenveen), Inger van Til (Noard-East Fryslân), Wessel Spijkerman (Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Opsterland) en Trieneke Verbeek (Waadhoeke, Harlingen en Smallingerland).  

Zij begeleiden op het festival samen met kunstenaars zes workshops die laten zien hoe je met de kunstenaarsmindset kan werken in de klas. Door anders te kijken, te durven voelen, helder te denken en gewoon te maken, onderzoeken de deelnemers de onderwerpen talent, taal, eigenaarschap, sociale vaardigheden, omgeving en duurzaamheid. Meer informatie over de inhoud van de workshops staat op www.kekcultuureducatie.nl/cultuureducatiefestival. 

Ontmoeten  

Het festival start met een audiotour en naast de lezing en de workshops hebben de bezoekers van het festival volop de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen en lekker te eten en te drinken. Ontwerpers Ykje Hibma en Durk Kramer hebben de benedenverdieping van het Stationskwartier omgetoverd tot een spannende verdwaalruimte.

 

Contactpersoon
Anne GraswinckelAdviseur innovatie