Menu
Sluiten

Achlum door het oog van jeugd: krokodillen, meer huizen en de school moet blijven

4 oktober 2021
Leeuwarder Courant – Yme Gietema

Rienk (vooraan) en Jurre vertellen hun plannen. Jetty Dijkstra en Peter Wildeboer (links vooraan) van het dorpsbelang luisteren aandachtig. Foto: Titus van ’t Veer.

Wat is goed aan Achlum? Wat moet blijven en wat kan beter? Hoe moet het dorp er over 20 jaar uitzien? Die vragen werden vanuit het dorpsbelang gesteld aan de kinderen van IKC It Iepen Finster. Donderdag presenteerden de jeugdige plannenmakers hun bevindingen.

De lange rij tafels in de aula ligt bezaaid met tekeningen van de jongsten, in het midden van de ruimte hangt een kroonluchter vol met kassarollen die dienstdoet als wensboom en zo’n beetje ieder raam is beplakt met plattegronden en gedichten die betrekking hebben op Achlum. Ja, ideeën over hun dorp hebben de kleine zeventig leerlingen van de basisschool zeker. Een maand lang zijn ze bezig geweest met de kinderdorpsvisie.

Slangen en krokodillen

Zo opteren Rienk en Jurre, die de groepen 1, 2 en 3 vertegenwoordigen, voor meer dieren. Een krokodil? Slangen? Waarom niet. Achter hen is de ‘Dierenweide van Achlum’ uitgestald om hun woorden kracht bij te zetten. Middenbouwers Silke en Luuk sluiten, nadat ze eerder uitleg hebben gegeven over de wensboom, hun betoog af met een milieuvriendelijke optie: een waterzuiveringsinstallatie. ,,Der giet it wetter in pear kear troch hinne, dan moatst it waarm meitsje en dernei kinst it opdrinke”, doceert laatstgenoemde.

Namens de oudste groepen spreken Elin en Neeltsje over een nijpende kwestie: het woningtekort. 80 procent van de leerlingen uit groep 7 en 8 wil in Achlum blijven wonen, onderzochten ze, maar door de krapte op de woningmarkt lijkt dat een utopie. Op een lege kavel hebben ze hun wensen ingetekend, waarbij zelfs onderscheid wordt gemaakt tussen starterswoningen, twee-onder-éénkappers en vrijstaande huizen. Ook is er volgens de gelegenheid-projectontwikkelaars best ruimte voor wat winkels in het dorp. De meest constante factor lijkt de school zelf: in alle groepen komt wel naar voren dat deze behouden moet blijven voor Achlum.

Samenhangend onderwijs

Directrice Brenda Oostra aanschouwt de presentaties -die tevens de afsluiting van het project betekenen- met tevredenheid. ,,Ik ben er heel blij mee. Als je kinderen een vinger geeft, nemen ze een hele hand. Ze waren erg enthousiast”, kijkt ze terug. Het is voor het It Iepen Finster een eerste echte kennismaking met een nieuwe manier van lesgeven. ,,Samenhangend onderwijs”, verduidelijkt Oostra. ,,Vorig jaar hebben we op dat gebied wat gepionierd, maar toen kwam deze vraag”, wijst ze op Jetty Dijkstra en Peter Wildeboer van Dorpsbelang Achlum. ,,Daar wilden we zeker wat mee doen.” Het project werd mede begeleid door KEK -KultuerEdukaasje mei Kwaliteit- dat twee tijdelijke docenten en een projectleider leverde.

Dorpsvisie

Maar de bal ging rollen door een idee vanuit het dorpsbelang. Die club is bezig met het opstellen van een nieuwe dorpsvisie. De frisse, onbegrensde blik van de kinderen kan daarbij voor welkome ideeën zorgen. Deze worden dan ook verwerkt in het document, belooft Dijkstra. Ook hopen ze dat de jeugd het enthousiasme overbrengt op hun ouders, meldt Wildeboer: ,,We zijn van plan de dorpsvisie nieuw leven in te blazen, maar we zoeken naar draagvlak. Vaak zijn het lange documenten, waarbij mensen na een paar pagina’s al afhaken. Dat moet anders”, verklaart hij deze opzet. ,,We hopen dat de kinderen dit mee naar huis nemen en zo het zaadje planten bij hun vader en moeder of pake’s en beppe’s.”

De nieuwe dorpsvisie voor Achlum moet in juli 2022 klaar zijn. Een belangrijk onderdeel wordt het eerder genoemde woningtekort. Want hoe fraai uitgewerkt de ideeën nu a lijken te zijn; het is vooreerst een papieren werkelijkheid. Inbreidingsmogelijkheden zijn er niet. ,,Alles moat ûndersocht wurde, dan lizze wy ús winsken by de gemeente del”, besluit Dijkstra.

 

foto’s: Titus van ’t Veer