Menu
Sluiten

Provinciale bijeenkomst Méér Muziek in de Klas

1 november 2021

Op 21 september 2018 hebben we, tijdens het culturele hoofdstadjaar, een convenant ondertekend waarin we hebben beloofd dat we vanaf 2022 zouden zorgen voor structureel muziekonderwijs in Friesland. De feestelijke ondertekening werd gevierd met een muziekprogramma in De Lawei in Drachten. Eregast was onze koningin HKH Máxima.

Het uitvoeringsplan (Muziekakkoord), dat hoort bij het convenant, hebben we tot op heden onvoldoende in werking kunnen zetten. Een aantal factoren zijn hier de oorzaak van: het voorbijgaan van het culturele hoofdstadjaar, het ontbreken van een gemeenschappelijk financieel budget voor het realiseren van het plan, en de coronacrisis gedurende de afgelopen anderhalf jaar.

Het afgelopen voorjaar hebben we vanuit Keunstwurk (als penvoerder) een projectaanvraag voor de MuziekMatch ingediend. We zijn zeer verheugd met de toekenning € 50.000,- en een aantal bijbehorende toezeggingen die het plan hebben gematcht. Met de toekenning van de subsidie voor het plan Ús liet mei in ferhaal hebben we nu wel de mogelijkheid om het uitvoeringsplan in werking te stellen.

Graag willen we jullie uitnodigen voor een provinciale bijeenkomst om de uitvoering van het plan met elkaar te bespreken. Naast een toelichting op het plan Ús liet mei in ferhaal willen we het hebben over de vorming van een provinciale Muziektafel met daarin een brede vertegenwoordiging van alle convenantpartners. We hopen dat er door de plannen opnieuw enthousiasme ontstaat zodat we onze belofte, structureel muziekonderwijs voor alle kinderen in Friesland, na kunnen komen!

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 26 november 2021 van 13:00 – 14:30 u. in Theater Sneek.
Let op: de locatie is gewijzigd van Theater Sneek naar Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 in Sneek (vlakbij Theater Sneek, aan de andere kant van het water).
Je kunt ook online deelnemen.
Meld je aan via de website van Méér Muziek in de Klas lokaal Fryslân.

Contactpersoon
Thijs Oudprojectleider Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân