Menu
Sluiten

Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân

Omdat muziek nog lang niet overal een vast en vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs is, is er Méér Muziek in de Klas Lokaal. Dit programma wil structureel muziekonderwijs op basisscholen in de regio, door alle lokale en regionale partijen die hiervoor nodig zijn aan elkaar te binden en te laten samenwerken.

Méér Muziek in de Klas Lokaal is onderdeel van Méér Muziek in de Klas: een landelijke beweging voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland.

Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân
Op initiatief van Keunstwurk hebben vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten, onderwijs, opleiders en culturele instellingen zich aangesloten bij deze beweging. En vanuit een gezamenlijk platform is er gewerkt aan een provinciebreed convenant. Een convenant waarin alle betrokken partijen uitspreken dat zij er samen voor gaan zorgen dat alle basisschoolkinderen in de provincie Fryslân in 2022 structureel muziekonderwijs krijgen.

Fryslân is bij uitstek een provincie waar muziek van oudsher een belangrijk onderdeel uitmaakt van de culturele tradities en het erfgoed. Het levendig houden van deze traditie op een eigentijdse manier draagt bij aan de collectieve identiteit. Immers, nergens anders zijn muziekverenigingen, koren, bandjes en muzikanten op zo’n grote schaal verankerd in de dorpen en steden als in Fryslân.

Convenant en uitvoeringsplan
Lees hier het convenant en het uitvoeringsplan.

Het platform
Maak jij als muziekvertegenwoordiger nog geen onderdeel uit van het platform en wil je graag meedoen? Stuur dan een mail naar meermuziekindeklas@keunstwurk.nl.

Muziekonderwijs
Wil je meer weten over het belang van muziekonderwijs voor de ontwikkeling van kinderen, inspirerende voorbeelden, informatie over samenwerkingsvormen en financiering, kijk dan op de website van Méér Muziek in de Klas.

Meispelen
Op vrijdag 20 mei 2022 vierden we de eerste Meispelen! Een jaarlijkse provinciale cultuurdag waarop we elkaar laten zien wat cultuur op de basisschool betekent.
Bekijk hier de foto’s.
In 2023 zijn de Meispelen op vrijdag 12 mei, weer op je eigen basisschool. Hier vind je meer informatie.

Website Méér Muziek in de Klas lokaal Fryslân
Website Méér Muziek in de Klas landelijk