Menu
Sluiten

KEK2 & Meimakkers

Wat is KEK2?

Cultuureducatie een vaste plek geven in je curriculum, dat is nog best lastig. Daarom heeft het Ministerie van OCW de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit bedacht. Voor Fryslân voert Keunstwurk deze regeling uit onder de naam KEK: Kultuuredukaasje mei kwaliteit. De tweede periode van deze regeling loopt van 2017 tot 2021: KEK2.

En wat is een Meimakker?

KEK werkt met Meimakkers. De Meimakker verbindt de (onderwijs)vraag van de school met kunst en cultuur, samen met de leerkracht, met de school en met de culturele aanbieders in de omgeving. Daarin zoeken ze samen naar de juiste bouwstenen, zodat de school goede partners en inhoud krijgt om het gekozen pad te lopen.

Meimakkers inspireren, begeleiden, co-creëren, vragen, luisteren en dagen uit. Zo ontstaan verschillende onderzoeken en trajecten om leerkrachten meer kennis van en plezier in kunst- en cultuuronderwijs te geven en het kunst- en cultuuronderwijs in de school op een hoger plan te brengen.

KEK wordt gefinancierd door provincie Fryslân en Ministerie OCW/Fonds Cultuurparticipatie.

KEK biedt maatwerk(trajecten) op het gebied van bijvoorbeeld:
• visieontwikkeling
• ontwerpgericht en onderzoekend leren
• talentontwikkeling
• co-creatie met kunstenaars
• werken in ateliers
• taalplezier

De meimakkers
Contactpersoon
Sarah DolstraCreatief Producent Cultuureducatie
Telefoon:058 - 234 34 89