Menu
Sluiten

Met theaterlessen een fijnere sfeer op school

PCBS De Librije in Gorredijk vroeg cultuurcoach Theo Schlepers mee te denken over het creëren van een fijnere sfeer op school.

Theo schakelde theaterdocent Catrien van der Molen in. Catrien: “Iedereen mag in de theaterlessen zichzelf zijn. Ze nemen de lessen serieus, spelen samen, geven elkaar complimenten en maken samen plezier.” Volgens het team is er nu meer rust in de school.

 

Team: ‘Er is over het algemeen meer rust in de school. Er wordt minder fysiek geweld gebruikt. Er was voorheen enorme competitiedrang in een van de groepen, maar door dramalessen is dit sterk verminderd. De leerlingen zijn vrijer geworden in het uiten van hun eigen mening. De wens is om een koppeling te maken met Fides, de methode die de school al schoolbreed inzet als het gaat om conflicthantering, positieve houding in de groep. ‘Eigenaarschap’ zou prachtig gecombineerd kunnen worden met dit project’. De Fidessymbolen en begrippen van onze Fidesmethode zijn heel duidelijk meegenomen in de dramalessen van Catrien. Zij heeft zich die methode eigen gemaakt en ‘spreekt dezelfde taal’.

Catrien van der Molen: ‘Iedereen mag zichzelf zijn, en door die grondhouding worden kinderen steeds vrijer. Wat ik mooi vond om te zien dit 2e jaar, is dat de leerlingen gewend zijn aan het hebben van het vak drama op school. Ze nemen het serieus, weten wat ik van ze verwacht en gaan meer durven. Ik heb zelfs een opdracht samen met een leerling gedaan, die zo verlegen is dat ze liever veilig aan de kant blijft zitten in de lessen. We hebben samen in slow-motion getennist, want ze zat op tennis en dus vond ik aansluiting. Erg mooi om te zien dat ze in actie kwam en het leuk vond om te doen! Ik heb in mijn eigen lessen wel de ontwikkeling gezien: kinderen spelen samen, geven elkaar complimenten en maken samen plezier. Ik hoop dat dit ook doorwerkt in de rest van de schooldag/week’.