Menu
Sluiten

Ankeren

Bekijk publicaties en onderzoeksdocumenten die van pas kunnen komen bij de ankering van cultuureducatie in het onderwijs.

Publicatie KEK2: De KEK-Impuls - Design Based Education in KEK2

Deze publicatie is geschreven als evaluatie van de KEK-Impuls, een project dat is ontworpen en uitgevoerd binnen het programma KEK2 (’17-’20) van de afdeling cultuureducatie van Keunstwurk. Meimakkers van KEK2 hebben verspreid over twee schoolseizoenen 63 KEK-Impulsen uitgedacht, ontworpen en uitgevoerd, verspreid op scholen door heel Friesland. In dit document komt een selectie van ons werk naar voren.

Lees hier de publicatie.pdf
Publicatie KEK2: Het ToTAAL verteld

In dit boek met vertelteksten zoekt Jimke Nicolai naar het antwoord op de vraag: Levert KEK2 bewijs voor de aanname dat integratie van taal en kunst in onderwijs en educatie een kwalitatieve meerwaarde voor kinderen en hun leraren heeft? Het gaat over taal en kunst, maar ook over versterking van je identiteit en eigenheid.

Lees hier de publicatie.pdf
Publicatie Kijk eens wat kan | terugblik 4 jaar CmK

Woensdag 10 februari werd op de conferentie CmK | De diepte in de publicatie Kijk eens wat kan gepresenteerd, een terugblik van 47 penvoerders op de afgelopen vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit.

Lees hier de publicatie.
Conferentie CmK | Ga jij mee de diepte in?

Woensdag 10 februari organiseert het Fonds voor Cultuurparticipatie de digitale afsluitende conferentie van deze periode Cultuureducatie met Kwaliteit. We blikken in stijl terug en kijken met enthousiasme vooruit, onder de titel ‘De diepte in’. Namens KEK spreken Anne Graswinckel en Jimke Nicolai over taal en kunst. Ben jij er ook bij?

Bekijk hier het programma en meld je aan!
Rapportage Reflecteren in een creatief proces

Hier lees je het onderzoeksverslag van de onderzoekgroep vanuit Akte2 en KEK, die de waarde van reflecteren onderzocht bij scholen die daar al mee bezig zijn.

Rapportage fieldresearch Reflecteren in een creatief proces.pdf
Reflecteren in een creatief proces

Reflecteren bij creatieve processen, hoe doe je dat? Een bevlogen onderzoekgroep vanuit Akte2 en KEK onderzocht de waarde van reflecteren en deed veldonderzoek bij scholen die daar al mee bezig zijn. We ontdekten vier niveaus bij reflecteren en hebben onze bevindingen vormgegeven in vier producten.

Klik hier voor de handleiding.pdf
Geef vorm aan het cultuuronderwijs van morgen!

Onder de naam ‘curriculum.nu’ houden ruim 125 leraren, 18 schoolleiders en zo’n 80 scholen zich dit jaar bezig met de vraag wat leerlingen in het PO en VO moeten kennen en kunnen. Ze hebben zich georganiseerd in ontwikkelteams voor negen leergebieden, waaronder Kunst & Cultuur. De onderzoeksresultaten van de teams vormen de basis voor een actualisering van de kerndoelen en eindtermen in het onderwijs. De ontwikkelteams delen hun (tussen)resultaten graag met iedereen die met het onderwijs te maken heeft. Feedback is van harte welkom. Initiatiefnemers achter curriculum.nu zijn De Onderwijscooperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met de SLO.

Bekijk hier de (tussen)resultaten en praat mee over het onderwijs van de toekomst!
Wat is cultuuronderwijs?

Is er verschil tussen cultuuronderwijs, cultuureducatie en kunsteducatie?

Wat is cultuuronderwijs?.pdf
Leerlijnen

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende leerlijnen.

Leerlijnen kunstzinnige vakdisciplines en cultureel erfgoed Leerlijn Drama.pdf Leerlijn Muziek.pdf Leerlijn Beeldend.pdf Leerlijn Dans.pdf Leerlijn Erfgoed.pdf
Cultuur in de Spiegel

Dit onderzoeksproject (2009-2014) is opgezet door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met SLO. De volgende vragen komen onder meer aan bod: Hoe krijg je in de school structuur en onderbouwing voor cultuuronderwijs? Hoe verhoudt cultuuronderwijs zich tot de rest van het onderwijs? Hoe zorg je dat cultuuronderwijs past bij de leerling?

Cultuur in de spiegel naar een doorlopende leerlijn cultuureducatie.pdf
Onderwijsavond met inspecteur Arnold Jonk

Arnold Jonk kijkt terug op een jaar discussiëren en werken aan kansgelijkheid met betrokkenen en spelers in het veld. Wat leveren die gesprekken eigenlijk op?

Videoregistratie van Onderwijsavond
Talentroutes in Fryslân

Keunstwurk heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor jong talent in de kunsten in de provincie.

Rapport talentroutes in Fryslân 16-6-2015.pdf
Leerplankader SLO Kunstzinnige oriëntatie

Dit leerplankader biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen. Hierin zijn competenties met betrekking tot het creatieve proces uitgewerkt in leerlijnen voor beeldend, dans, drama en muziek en cultureel erfgoed. De leerlijnen laten de opbouw van deze competenties zien.

Kunstzinnige oriëntatie 21e eeuwse vaardigheden.pdf Creatief proces.pdf
Dossier ICC

Dit document is speciaal geschreven voor cultuurcoördinatoren uit het basisonderwijs en bestaat uit verschillende onderdelen.

Dossier ICC.pdf Deel 1: Van passie naar beleid.pdf Deel 2: Cultuur en educatie, kunst, erfgoed en media..pdf Deel 3: Van plan naar praktijk..pdf
Culturele kaart

De culturele kaart is een stappenplan voor het in kaart brengen van de culturele omgeving van de school.

Culturele kaart.
Organisatie cultuureducatie

Om cultuureducatie zo goed mogelijk te organiseren, bieden we verschillende documenten aan die hierbij van pas kunnen komen. Naast het beleidsplan en activiteitenplan kun je hiermee ook de taakverdeling en financiën in kaart brengen.

Format schoolbeleidsplan cultuuronderwijs.pdf Taakverdeling.pdf Financiën.pdf Jaarlijks activiteitenplan.pdf
Cultuurprofielscholen Primair Onderwijs

Sinds 2016 is het ook voor het primair onderwijs mogelijk om officieel landelijk erkend te worden als cultuurprofielschool.

Vereniging Cultuurprofielscholen.pdf
Aanvraagformulieren

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het muziekonderwijs op school, kun je hieronder de behoeftepeiling cultuureducatie of de Quickscan muziekonderwijs aanvragen.

Aanvraagformulier behoeftepeiling cultuureducatie Aanvraagformulier Quickscan muziekonderwijs